Stan zaawansowania prac budowlanych - maj 2011

 

• w 90 % ukończono prace nad uksztaltowaniem terenu pod pole golfowe

• na początku roku 2011 rozpoczęto zakładanie sztucznych lagun

• w ok 80 % ukończono prece wykończeniowe na zespole apartamentowym Nr. 2

• w ok 70 % ukończono prece budowlane na zespole apartamentowym Nr. 1

• w ok 40 % ukończono prece budowlane na zespole apartamentowym Nr. 5