Koszty - zakupu nieruchomości , jej utrzymania i ponownej sprzedaży

Poniżej przedstawiamy w zarysie koszty związane z nabyciem nieruchomości w ANCIENT SANDS Golf Resort . Doradzamy jednocześnie w konkretnych sprawach podatkowych skontaktować się z Państwa radcą podatkowym lub prawnikiem.

Koszty zakupu nieruchomości:

Koszty zakupu nieruchomości w Egipcie są niskie i przy spełnieniu określonych warunków odpadają kompletnie.

Opłata skarbowa

EGP 1 ( USD 0,20 ) za 1 stronę umowy/ przypuszczalnie ok. USD 20

Opłata za wpis nieruchomości do Rejestru / jesli Państwo sobie tego życzą

EGP 2.000 ( ok. USD 400 )

Opłaty prawnicze / jeśli zachodzi taka potrzeba

ok. USD 1.000

Koszty utrzymania nieruchomości:

Do kosztów utrzymania nieruchomości w ANCIENT SANDS Golf Resort należą: opłaty za serwis i utrzymanie stanu tech., podatek od nieruchomości i w przypadku wynajmu -podatek dochodowy

Podatek dochodowy

do EGP 5.000 - 0 %
EGP od 5.000 do 20.000 -10 %
EGP od 20.000 do 40.000 - 15 %
EGP ponad 40.000 - 20 %

tylko 50% dochodu z wynajmu - brutto jest opodatkowane

Roczny podatek majątkowy

w zależności od wielkości nieruchomości - przypuszczalnie EGP 2.500 / rocznie

odpowiada teoretycznej wartości wynajmu nieruchomości tzn. kwota jednego czynszu miesięcznego przy wynajmie nieruchomości, która ustalana jest przez urząd w Hurghada

Opłaty za serwis i utrzymanie stanu tech.

przypuszczalnie EGP 90 / 1 m² rocznie

do tego nalażą : utrzymanie zieleni, wywóz śmieci, woda,kanalizacja, prąd i ochrona

Koszty ponownej sprzedaży:

Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości w Egipcie są stosunkowo niskie.

Podatek majątkowy

2,5 % kwoty sprzedaży

Uwaga – Firmy zwolnione są od tego podatku

Prowizja maklerska

2,5 – 6 %

zależy od tego czy do sprzedażą ma się zająć makler lokalny czy też firma międzynarodowa

Ekspertyza /  na zlecenie

EGP 5.000 ( ok. USD 900 )

 

PDF Broszura - INVESTMENT